Правила и Условия

Добре дошли в нашия блог.
Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и сте обвързани със следните условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност регулират отношенията на Pingosi с вас във връзка с този блог.
Ако не сте съгласни с някоя част от настоящите Общи условия, моля, не използвайте нашия блог. Терминът Pingosi или "нас" или "ние" се отнася до собственика на блога, чието седалище е ул.Арда 11, град Пловдив, България. Терминът "Вие" се отнася за потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Използването на този блог е предмет на следните условия:
Съдържанието на страниците на този блог е само за вашата обща информация и за употреба. Той подлежи на промяна без предизвестие. Нито ние, нито трети страни предоставят никаква гаранция или гаранция за точността, навременността, ефективността, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този сайт за определена цел. Вие приемате, че тази информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и изрично изключваме отговорност за такива неточности или грешки в максималната степен, разрешена от закона. Използването на каквато и да било информация или материали на този сайт е изцяло на ваш собствен риск, за което няма да носим отговорност.
Този уебсайт съдържа материал, който е собственост на или е лицензиран за нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, вида, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от настоящите Общи условия. Всички марки, възпроизведени в този блог, които не са собственост на или са лицензирани на оператора, се признават в блога. Неоторизираното използване на този блог може да доведе до иск за вреди и / или да бъде наказателно престъпление. От време на време този блог може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки се предоставят за ваше удобство, за да получите допълнителна информация. Те не означават, че одобряваме уебсайта (ите). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уеб сайт (и). Използването на този уебсайт и всякакви спорове, произтичащи от такова използване на уебсайта, са предмет на законите на България.